1. Maksymalne wymiary

Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce (łącznie z opakowaniem):

Maksymalna waga elementu 31,5 kg. Maksymalna liczba elementów w przesyłce 999.
Wymiary elementu standardowego: 1,2 x 0,6 x 0,6 (m). W przypadku, gdy najdłuższy bok elementu jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m, naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy.
Maksymalna długość elementu 2 m.
Suma boków (długość + szerokość + wysokość) nie większa niż 3 m
Sposób naliczania opłat:

Dla DHL PARCEL POLSKA, DHL PARCEL 9 i DHL PARCEL 12 naliczamy
opłaty zgodnie z tabelami znajdującymi się na stronie 4. (Cennik DHL Parcel 2018)
Dla każdego elementu w przesyłce obliczana jest waga przestrzenna
według przelicznika: [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)] / 4 000 lub 1 m3 przesyłki = 250 kgObowiązuje zasada wyboru wyższej wagi elementu – rzeczywistejlub przestrzennej.
W odniesieniu do elementów, których waga przestrzenna jestwiększa niż 31,5 kg, zastosowanie ma dodatkowa opłata za wagę przestrzenną

2. Przesyłka Niestandardowa:

Przesyłka NIESTANDARDOWA to taka, która zawiera:

1. Towary o nieregularnym kształcie, w innym opakowaniu niż prostopadłościenny karton lub skrzynia o maksymalnych wymiarach
     120 cm x 60 cm x 60 cm, np. tuba,
2. Towary kruche i delikatne,
3. Towary owinięte jedynie tekturą, folią (w tym folią rozciągliwą stretch) lub pianką,
4. Zawartość opakowania bez wypełnienia zabezpieczającego przed przemieszczaniem się,
5. Zawartość opakowania nierównomiernie rozłożona wewnątrz lub posiadająca ostre, wystające elementy, mogące uszkodzić opakowanie zewnętrzne,
6. Konieczność zapewnienia pionowego ustawienia towaru.

Zobacz : Szczegółowe Warunki Przesyłek Niestandardowych DHL 

 

3. Waga gabarytowa

Waga gabarytowa (wolumetryczna) przesyłki odzwierciedla jej objętość. Lekka przesyłka o dużych gabarytach może zajmować więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężka, niewielka paczka. Obliczamy wagę gabarytową i porównujemy ją z wagą rzeczywistą przesyłki.

W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.

waga gabarytowa [kg] = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)

                                                      4000

 

4. Towary zakazane

Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci DHL Express to:                                                  

 • Zwierzęta, ryby, ptaki (żywe)
 • Ludzkie szczątki lub prochy
 • Sztaby (dowolnych drogocennych metali)
 • Gotówka (banknoty, monety)
 • Kamienie szlachetne luzem
 • Pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchowe
 • Imitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji
 • Towary nielegalne
 • Antyki, dzieła sztuki
 • Banderole/naklejki celne
 • Papierosy
 • Towary niebezpieczne
 • Części broni palnej
 • Futra i kość słoniowa
 • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty sporządzone ze szlachetnych metali
 • Dokumenty zbywalne na okaziciela (przypominające gotówkę i inne)
 • Broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki

 

Zobacz też: ZASADY PAKOWANIA OPON

Opieka techniczna: