1. Maksymalne wymiary

Standardowa paczka krajowa*
Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Classic*
Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość <= 300 cm)
Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

 

2. Przesyłka Niestandardowa:

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska
Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
Jedna przesyłka w serwisie lotniczym może składać się maksymalnie z 10 paczek. Dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka

Zobacz: Regulamin Świadczenia Usług oraz Załącznik do Regulaminu.

 

3. Waga 

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej. Niniejsze zastrzeżenie dotyczy paczek:

  • o wadze gabarytowej większej niż 31.5 kg nadanych w serwisie krajowym DPD CLASSIC
  • wszystkich nadanych w serwisie międzynarodowym DPD EXPRESS i w serwisie miejskim DPD CITY

 

4. Towary zakazane

DPD nie przyjmuje przesyłek:

- zawierających przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne,
wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
- zawierających narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez
ustawowo do tego upoważnione instytucje,
- zawierających żywe rośliny lub zwierzęta,
- zawierających zwłoki lub szczątki ludzkie,
- zawierającej żywność szybko psującą się lub wymagającą specjalnych warunków transportu,
- mających na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
- które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonania usługi przy użyciu posiadanych przez DPD środków i urządzeń transportowych,
- zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, bony towarowe i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
- bonów i biletów wstępu o wartości powyżej 520,00 EUR na przesyłkę,
- futer, dywanów, zegarków, innych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów skórzanych o wartości powyżej 520,00 EUR za sztukę,
- dóbr, których wartość przekracza 13 000,00 EUR,
- która, na mocy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie mogą być przewożone,
- zapakowanych w opakowanie mogące zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
- części karoserii samochodowych,
- zderzaków bez względu na sposób zapakowania,
- drabin oraz siatek metalowych,
- zjeżdżalni, ślizgów,
- dużych złożonych mebli ogrodowych, ratanowych,
- dużych zabawek ogrodowych.

 

Zobacz też: ZASADY PAKOWANIA OPON

Opieka techniczna: