1. Maksymalne wymiary

Ograniczenia masy i rozmiaru paczek
Firma UPS ustaliła określone ograniczenia masy i rozmiaru paczek wysyłanych przez użytkownika korzystającego z usług UPS. Ograniczenia podane poniżej odnoszą się jedynie do pojedynczych paczek. Nie ma ograniczeń odnośnie całkowitej masy wysyłki lub całkowitej liczby paczek w wysyłce.

    + Paczki mogą ważyć nie więcej niż 70 kg
    + Łączne wymiary długości i obwodu paczki nie mogą wynosić więcej niż 419 cm
    + Długość paczek nie może wynosić więcej niż 270 cm
    + Paczki ważące więcej niż 31,5 kg (25 kg w obrębie Unii Europejskiej) wymagają specjalnej etykiety do paczek ciężkich
    + Przesyłki przekraczające maksymalne wymiary wymagają specjalnej wyceny zgodnej z wagą wymiarową
 
Więcej informacji:
https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/packaging/weight_size.html#Jak+okre%C5%9Bli%C4%87+rozmiar+swojej+paczki

Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:
• Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
• Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z     tektury falistej
• Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią,        uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)
• Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
• Paczki, których najdłuższy bok przekracza 100 cm, jednak nie przekracza 270 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
• Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 30 kg
• Przesyłki, w których średnia waga paczki  przekracza 30 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa od dużej paczki.

 

2. Przesyłka Niestandardowa:

Przesyłka niestandardowa:

Paczka niestandardowa to każdy element będący paczką,którego ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie możemy zakwalifikować jako paczkę standardową.
Do 70 kg wagi rzeczywistej lub gabarytowej,
Maksymalna długość – 200 cm,
Suma długości, szerokości i wysokości nie jest większa niż 300 cm.

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki:
• zawierające płyny lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
• z ostrymi bądź wystającymi elementami,
• ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
• o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
• z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych,które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
• o kształcie cylindrycznym lub owalnym,
• wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,
• kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
• których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

Zobacz: Przewodnik po pakowaniu przesyłek FedEx

 

3. Waga 

Waga gabarytowa (wolumetryczna) przesyłki odzwierciedla jej objętość. Lekka przesyłka o dużych gabarytach może zajmować więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężka, niewielka paczka. Obliczamy wagę gabarytową i porównujemy ją z wagą rzeczywistą przesyłki.
W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.


[ waga gabarytowa [kg] = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) ] / 5000 kg
                                                                                                                                  

 

4. Towary zakazane

Nie wysyłamy następujących towarów:

 • napoje alkoholowe;
 • skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • Broń palna
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • Rośliny
 • materiały pornograficzne;
 • Nasiona
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.

W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Wysyłka zabronionych towarów na podstawie kontraktu z firmą UPS:

Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych zostaną zaakceptowane przez firmę UPS na podstawie kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji.

 

Zobacz też: ZASADY PAKOWANIA OPON

Opieka techniczna: