Aktualności

DHL Parcel - Paczki Niestandardowe

DHL Parcel przyjmuje do przewozu pon izej wymienione towary podwarunkiem ich własciwego opakowania:
w pudełka kartonowe o regularnych kształtach, spełniajace maksymalnie dozwolone wymiaryi nie przekraczajace 50 kg wagi,
 na palety nie wieksze, niz europaleta, z towarem nie wystajacym poza ich obrys.

 

Kurier DHL moze odmówic odbioru przesyłki:

  •  mogacej uszkodzic inne przesyłki w transporcie,
  •  nie zabezpieczonej dla potrzeby jej transportu (np. ostre krawedzie, wystajace elementy),
  •  której rodzaj opakowania nie jest dostosowany do zawartosci i ciezaru (opakowanie nie wytrzymałe, zuzyte),
  •  której list przewozowy nie ma oznaczenia NST, a przesyłka jest niestandardowa.

Szczegółowy opis wymagan dotyczacych opakowania i zawartosci przesyłek zawiera Regulamin swiadczenia
krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Ponizej zamieszczamy tresc
paragrafów 6. i 8. z Regulaminu.

Paragraf 6
1. Za jakosc opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartosci odpowiada Nadawca.
2. Nadawca jest obowiazany przesyłke własciwie opakowac, a takze oddac ja Kurierowi w stanie umozliwiajacym
jej prawidłowy przewóz i zapewniajacy, ze nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a takze
wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególnosci opakowanie powinno: byc odpowiednio zamkniete,
uniemozliwiajace dostep do zawartosci przesyłki osobom niepowołanym; byc odpowiednio wytrzymałe
stosownie do wagi i zawartosci przesyłki; posiadac zabezpieczenia wewnetrzne, uniemozliwiajace
przemieszczanie sie zawartosci przesyłki; posiadac oznakowania swiadczace o specjalnym charakterze
przesyłki takie jak: „UWAGA! NST” i „GÓRA” (oznakowanie moze byc dokonane przez Kuriera lub w Punkcie
Przyjec).
3. DHL moze odmówic przyjecia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne
albo nie majacych wymaganego opakowania lub na opakowaniu przesyłki lub w widocznej czesci jej zawartosci
znajduja sie napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszajace prawo, a takze w innych
przypadkach okreslonych przez przepisy obowiazujacego prawa. DHL nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wynikłe z braku, niedostatecznosci lub wadliwosci opakowania.
4. W przypadku wykorzystania przez Nadawce do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiacych
własnosc DHL, a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym zwiazane obciazaja Nadawce przesyłki. […]


Paragraf 8
1. DHL nie przyjmuje przesyłek zawierajacych: gotówke, papiery wartosciowe, inne dokumenty o charakterze
płatniczym; przedmioty wartosciowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); bron i amunicje;
artykuły szybko psujace sie, wymagajace specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie
aktywne; zwierzeta, szczatki ludzkie i zwierzece; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagajace
specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi własciwosciami moga stanowic zagrozenie dla
zdrowia osób majacych z nimi stycznosc, badz mogace uszkodzic lub zniszczyc inne przesyłki; towary, które
podlegaja ustawie z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów; inne
towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiazujacych przepisów prawa. DHL nie przyjmuje do
przewozu przesyłek, jezeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególnosci Prawa przewozowego lub Prawa
pocztowego. […]

powrót

Odwiedź
Nasze punkty

Infolinia główna

 

Zadzwoń teraz !

Tel.: 32 785 05 55

Newsletter

tracking przesyłek

Opieka techniczna: