1. Maksymalne wymiary

Przesyłka standardowa:
waga rzeczywista do 30 kg
maksymalna długość paczki nie przekracza 150 cm
najdłuższy bok + szerokość + wysokość nie przekraczają 249 cm
kształt prostopadłościanu lub przesyłki w foliopaku/kopercie

 

2. Przesyłka Niestandardowa:

Przesyłka niestandardowa:
a) wymiary wynoszące 250 cm<(długość+szerokość+wysokość)<=300 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm,

b)  wymiary wynoszące (długość+szerokość+wysokość)<=250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm, która posiada:
- nieregularne kształty, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w opakowanie będące prostopadłościanem, lub
- elementy wystające poza jej regularny obrys, lub
- składające się z dwóch, lub więcej odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy),

c) kształt owalny, okrągły, cylindryczny (np. tuba, rulon, wałek z tkaniną) z wyłączeniem przypadków opisanych w przewodniku, o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do regulaminu,

d) zawierającą dwie opony zapakowane zgodnie z przewodnikiem, o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do regulaminu;
za wyjątkiem przesyłek, których opakowanie stanowi koperta, w tym koperta z wypełnieniem (tzw. koperta bąbelkowa), lub koperta foliowa (zwana inaczej foliopakiem) o maksymalnych wymiarach 55 cm x 45 cm.
Usługa niedostępna dla przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie” nadanych do odbioru w punkcie partnerskim albo w punkcie odbioru będącym automatem pocztowym.

Przesyłka niestandardowa – przesyłka spełniająca kryteria wskazane w § 3 ust. 10 załącznika do regulaminu,

Zobacz: Regulamin Świadczenia Usług oraz Załącznik do Regulaminu.

 

3. Waga 

Maksymalna waga rzeczywista wynosi 30 kg.

 

4. Towary zakazane

Towary i przedmioty niebezpieczne wyłączone z przewozu
Poczta Polska S.A. nie świadczy usług w zakresie przewozu następujących towarów i przedmiotów:
1. Uzbrojenia, broni, amunicji;
2. Towarów o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U. 2004,Nr 229, poz. 2315);
3. Towarów niebezpiecznych (ADR):
• Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe,
• Klasa 2 Gazy i aerozole trujące z nalepkami 2.3, Gazy i aerozole palne z nalepkami 2.1 w opakowaniach powyżej 500 ml.,
• Klasa 3 Materiały wybuchowe ciekłe odczulone (kod klasyfikacyjny D),
• Klasa 4.1 Materiały samoreaktywne wymagające temperatury kontrolowanej (kod klasyfikacyjny SR2), Materiały samoreaktywne niewymagające temperatury, kontrolowanej o numerach UN: 3221, 3222, 3223, 3224,
• Materiały wybuchowe stałe odczulone ( kod klasyfikacyjny D i DT),
• Klasa 4.2 Materiały I grupy pakowania,
• Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne wymagające temperatury kontrolowanej P2, Nadtlenki organiczne niewymagające temperatury kontrolowanej o nr UN: 3101, 3102 3103, 3104,
• Klasa 6.1 Materiały I grupy pakowania,
• Klasa 6.2 Materiały zakaźne,
• Klasa 7 Materiały promieniotwórcze.
4. Materiałów sypkich (luzem).
5. Materiałów płynnych (w cysternach).
6. Przesyłek ponadgabarytowych.
7. Mienia przesiedleńczego.
8. Alkoholi wysokoprocentowych.
9. Wyrobów tytoniowych.
10. Dzieł sztuki.
11. Kamieni szlachetnych i biżuterii.
12. Metali szlachetnych.
13. Roślin i zwierząt.
14. Papierów wartościowych.
15. Zwłok i szczątków zwłok ludzkich.
16. Innych rzeczy wyłączonych z przewozu, określonych w art. 36 ustawy Prawo przewozowe
(tekst jednolity: Dz.U. 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami).
17. Przesyłek dłuższych niż 2,2 metra.
18. Przesyłek, które wymagają specjalistycznego taboru i przeładunku.
19. Produktów szybko psujących się.
20. Produktów mrożonych.
21. Przesyłek, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej (chyba, że w danym
przypadku umówiono się inaczej).
22. Odpadów.
23. Towarów i przedmiotów szczególnie podatnych na uszkodzenie w transporcie drogowym.

Zobacz też: ZASADY PAKOWANIA OPON

Opieka techniczna: