1. Maksymalne wymiary

Przesyłka standardowa:
  
  kształt prostopadłościanu
    waga rzeczywista do 50 kg
    maksymalna długość paczki nie przekracza 200 cm
    maksymalna szerokość paczki nie przekracza 80 cm
    maksymalna wysokość paczki nie przekracza 60 cm
    2 x szerokość + 2 x wysokość + długość nie przekraczają 300 cm

 

2. Przesyłka Niestandardowa:

Paczka niestandardowa (NST) – to paczka, której przedmiot znajduje się w:
a) jednym opakowaniu kartonowym, którego przynajmniej jeden bok nie jest płaski lub którego
przynajmniej jeden bok ma nieregularny, owalny lub zakrzywiony kształt, w szczególności opakowaniu w kształcie elipsy, kuli, ostrosłupa, stożka, wielościanu foremnego, wielościanu półforemnego, pryzmatu, klina, której wymiary nie przekraczają sumy 2 x szerokość + 2 x wysokość + długość = 300 cm, gdzie maksymalna szerokość paczki nie może przekroczyć 80 cm, maksymalna wysokość paczki nie może przekroczyć 60 cm, maksymalna długość paczki nie może przekroczyć 200 cm, a maksymalna masa brutto paczki nie może przekroczyć 31,5 kg;
b) wielu opakowaniach kartonowych o różnym kształcie trwale ze sobą połączonych, w kształcie prostopadłościanu o płaskiej powierzchni opakowania, której łączne wymiary nie przekraczają sumy 2 x szerokość + 2 x wysokość + długość = 300 cm, gdzie maksymalna szerokość paczki nie może przekroczyć 80 cm, maksymalna wysokość paczki nie może przekroczyć 60 cm, maksymalna długość paczki nie może przekroczyć 200 cm, a maksymalna masa brutto paczki nie może przekroczyć 31,5 kg;
c) wielu jednakowych kopertach lub foliopakach firmowych Geis trwale ze sobą połączonych w jedną całość, której łączne wymiary nie przekraczają sumy 2 x szerokość + 2 x wysokość + długość = 300 cm, gdzie maksymalna szerokość paczki nie może przekroczyć 80 cm, maksymalna wysokość paczki nie może przekroczyć 60 cm, maksymalna długość paczki nie może przekroczyć 200 cm, a maksymalna masa brutto paczki nie może przekroczyć 31,5 kg;
d) opakowaniu, które do niego bezpośrednio przylega i przynajmniej jeden bok nie jest płaski lub którego przynajmniej jeden bok ma nieregularny, owalny lub zakrzywiony kształt;
e) opakowaniu, które jest niewłaściwe, nienależyte, niepełne, niewystarczające lub nie nadaje się do wykonywania przewozu, załadunku, rozładunku, przeładunku, również przy użyciu sortera oraz przechowywania;
f) opakowanie, owinięte z zewnątrz inną niż przeźroczysta folią stretch


Zobacz : Ogólne Warunki Przewozu GEIS 

 

3. Waga 

Maksymalna waga rzeczywista wynosi 50 kg.

 

4. Towary zakazane

Towary i przedmioty niebezpieczne wyłączone z przewozu
wyłączonych z przewozu na podstawie odrębnych przepisów,
b) przekraczających rozmiarem i masą limity określone w OWH,
c) zawierających substancje typu: farby, kleje, oleje, koncentraty, płyny techniczne,
d) zawierających ADR i materiały niebezpieczne takie jak: sztuczne ognie, gazy, paliwo, zapałki,
  broń, chemikalia, aerozole, butle techniczne, używane opakowania po gazach i płynach, itp.,
zawierających części samochodowe (silniki, skrzynie biegów, przekładnie, akumulatory, układy wydechowe, części karoserii, szyby, haki, opony o średnicy powyżej 18",
zawierających towary posiadające ostre elementy (m.in. siatki ogrodzeniowe, kosy, piły, widły), zawierających stolarkę budowlaną, meble i art. sanitarne z elementami szklanymi,
zawierających telewizory o przekątnej powyżej 42",
owiniętych z zewnątrz inną niż przeźroczysta folią stretch,
o szczególnej wartości, w szczególności wartości i środków pieniężnych, wyrobów jubilerskich, metali
szlachetnych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, znaków legitymacyjnych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, w tym rzeźb, obrazów i instalacji artystycznych, niezależnie od ich wartości artystycznej, antyków, przedmiotów wytworzonych przed rokiem 1945, przedmiotów stylizowanych na antyki, numizmatów, zbiorów kolekcjonerskich;
w przypadku których brak jest danych o Zleceniodawcy lub odbiorcy (lub - w systemie B2C - brak jest kontaktu telefonicznego na adresata/osobę fizyczną lub kontakt nie jest ważny),
zawierających rzeczy, które nie posiadają niezbędnych zabezpieczeń, nie są zapakowane w
sposób odpowiadający ich masie, kształtowi, właściwościom lub cechom, lub zawierające rzeczy, które mogłyby uszkodzić pozostałe przesyłki, albo urządzenia transportowe i infrastrukturę transportową GEIS PARCEL lub podwykonawców, lub też mogłoby dojść od uszkodzenia towarów przy pomocy użytej techniki i stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub majątku GEIS PARCEL lub podwykonawców, ewentualnie ich pracowników. Niniejsze postanowienie obowiązuje również w sytuacji, kiedy właściwości lub cechy przesyłki, niedostateczne lub nieodpowiednio użyte opakowanie lub jego zabezpieczenie itp. wystąpiły podczas transportu przesyłki, lub po jej fizycznym przyjęciu przez GEIS PARCEL lub podwykonawcę. Wybór sposobu dalszego postępowania z tego typu przesyłką należy w pełni do GEIS PARCEL. W tego typu przypadkach przyjmuje się, że Zleceniodawca przesyłki bez zastrzeżeń akceptuje uzasadnione działania GEIS PARCEL lub wyznaczonego przez niego podwykonawcy, w zakresie kompletności, wystarczalności i niepodważalności środków dowodowych w tej kwestii (w szczególności dokumentacji zdjęciowej) udostępnionych Zleceniodawcy przez GEIS PARCEL lub wyznaczonego przez niego podwykonawcę. Niniejsze postanowienie obowiązuje, jeżeli strony nie uzgodnią inaczej,
zawierających towary, które powinny być transportowane w określonych temperaturach, rośliny, łatwo psujące się towary (np. produkty spożywcze podlegające szybkiemu zepsuciu), zwierzęta i żywe organizmy, organy ludzkie i zwierzęce oraz zwłoki, odpady, broń, amunicja, towary objęte zakazem importu/eksportu lub jakimkolwiek innym zakazem lub embargiem,
zawierających rzeczy i substancje, które ze względu na swój charakter w gałęzi handlowej usług transportowych lub kurierskich są uważane za nieodpowiednie do transportu lub mogą być wykluczone z transportu. Ewentualny transport tego typu rzeczy i substancji podlega indywidualnemu zatwierdzeniu przez GEIS PARCEL,
zawierających produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GEIS PARCEL na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu poza aptecznego,
zawierających rzeczy przewożone pod plombą celną;
zawierających rzeczy, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
za pobraniem (COD) równą lub przekraczającą kwotę ogólną 15.000 PLN;
w przypadku dostaw międzynarodowych, zawierającej środki spożywcze, alkohol, towary podlegające kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, towary figurujące na liście celnej lub przygotowywane na karnet ATA, przesyłki przesłane za pobraniem (COD) i/lub bez zapłaty (EXW) - oznaczenie EXW nie jest tutaj oznaczeniem klauzuli dostawy w myśl INCOTERMS - i przesyłki z towarami niebezpiecznymi zgodnie z konwencją ADR i IATA DGR.

 

Zobacz też: ZASADY PAKOWANIA OPON

Odwiedź
Nasze punkty

Infolinia główna

 

Zadzwoń teraz !

Tel.: 32 785 05 55

Newsletter

tracking przesyłek

Opieka techniczna: